Idősek Világnapja

PROGRAM TERVEZET IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

Tisztelt Nyugdíjas Szervezet!

Bizonyára Önök is megemlékeznek az Idősek Világnapjáról. Ha igen, akkor ehhez szeretnénk kiegészítő segítséget, programot ajánlani.

Jelzések alapján település szinten színes helyi programokat rendeznek köszöntéssel, szabadidős programokkal vegyesen. Az Egyesület által ajánlott program tervezet talán nem tűnik annyira ünnepinek és talán nem is nyújt felhőtlen szórakozást, ezért csak kiegészítő tervezetnek szánjuk. Viszont a benne foglaltak az idősek, nyugdíjasok részére létfontosságú, ezért kérjük, hogy erre kellő odafigyeléssel és gondossággal a benne foglaltakat beszéljék meg. Ha úgy ítélik meg hogy ez a program inkább beleillik egy taggyűlés témájába, akkor természetesen rendezvényektől függetlenül is megtarthatják.

Fontosnak tartjuk, hogy az Idősek Világnapja alkalmából az Ön településén végezzenek szervezői munkát, hogy minél több idős korú nyugdíjas vagy éppen nem nyugdíjas személy vegyen részt ezen a rendezvényen ezért használják ki a település kommunikációs lehetőségeit, esetleg az önkormányzattal vagy a helyi médiával egyeztetve végezzenek marketing tevékenységet.

A programok középpontjába a következők megbeszélését ajánljuk:

A nyugdíjak rendezésében felvetődő kérdések.

Ezen belül: Nem csak a nyugdíjak emelése fontos, hanem hogy a nyugdíjasoknak megfelelő kedvezményeket és szolgáltatásokat biztosítson az önkormányzat, illetve az állam.

A helyi önkormányzattal közösen át kell tekinteni, hogy az idősek szociális ellátórendszere megfelelően működik-e a településen (az idősek látogatása, közétkeztetéssel kapcsolatos lehetőségek, egészségügyi gondozással kapcsolatos lehetőségek, elektronikus riasztórendszer kiépítése, amely veszélyhelyzet esetén értesíti az illetékes hatóságot, az idősek közbiztonságával kapcsolatos kérdések megoldása, mint a legveszélyeztetettebb réteg ezen a területen).

Országos szinten: Az idősek, nyugdíjasok fogyasztói kosarának megfigyelése, elsősorban az egészségügyi programok áttekintése. Az idősek életkori sajátosságánál fogva kialakult problémakör megvizsgálása, többek között, hogy az idősek nem kapják meg azt az egészségügyi szolgáltatást, melyet a fiatal korosztály is megkap. Az idősek gyógyszertámogatásának átvizsgálása, mely szerint a nyugdíjasok nagyobb OEP támogatást kapjanak, mint a fiatalabb korúak. Támogatások az egészségügyi segédeszközökre, ezek átdolgozása és újragondolása. Ezen a területen az Önök szervezete dolgozzon ki olyan programot, mely akár országos szervezetek felé továbbíthatóak. Ezeket az egyesületünk szeretné összegezni és a nyert tapasztalatokat felhasználni.

A kinyújtott kéz program Ennek lényege, hogy szolidaritásként vonjuk be a nyugdíjas egyesületbe azokat az időseket is, akikkel mások nem törődnek, vagy nincsen hozzátartozójuk, vagy visszahúzódóak, szemmel láthatóan problémákkal küszködnek. Figyeljünk oda embertársainkra, nyugdíjas társainkra, törődjünk velük, segítsük a mindennapi életüket, ki tudja hátha egyszer mi is rászorulunk mások segítségére.

Az idősek érdekében a petíciós ív megbeszélése és aláírása  Szeretnénk elérni, hogy az aláírásgyűjtő ívet minél több a 18. évét betöltő magyar állampolgár aláírja, ezért kérem, ezt helyi szinten szervezzék meg. Legyen minden nyugdíjas aktivista, aki vállalja, hogy egy jelenléti ívet a környezetében, családtagjaival aláíratja. Az aláírásgyűjtő ív fontos üzenetet tartalmaz. Össztársadalmi kérdést érint, de elsősorban a nyugdíjasok érdekeit szolgálja. Kérem, a településen élők minél több emberrel írassák alá és postai úton az egyesület címére küldjék vissza. Ha országosan nagyszámú aláírás keletkezik, az már nem lesz figyelmen kívül hagyható.

Az egyesület több más civil szervezettel közösen igyekszik ezt a programot kormányzati szintre átvinni. Ezek az egyesületek nonprofitak és forrásokkal nem rendelkeznek. Amennyiben lehetségesnek tartják, hogy a program kivitelezéséhez szükséges anyagi terhekhez hozzájáruljanak, akkor kérem, ezt tegyék meg. Ha aláírónként egy 100 forint adománnyal tudják támogatni a programot, akkor kérem, hogy ezt a gyűjtést végezzék el és az egyesület számlaszámára utalják át. A közlemény rovatba írják be a gyűjtő és a település nevét FHB 18203260-06028098-40010019. Az adományozás természetesen önkéntes és bármilyen támogatást elfogadunk. A támogatásokat kizárólag működési költségekre fordítjuk, ebből az egyesület személyek díjazására nem fordít. Csak az adminisztrációs költségek fedezésére kérjük.

Felmérés a Betegút Egyesület Életmentő kártyájával kapcsolatban.

Az Egyesület elindította a Senior Egészségügyi programját. Ennek része egy életmentő kártya alkalmazása, amely nyugdíjasoknak és nem nyugdíjasoknak is egyaránt hasznos lehet.

A Senior programon belül a nyugdíjas szervezetek tagjai az Életmentő kártyához két feltétellel juthatnak hozzá:

1, a kártya díja szolgáltatás nélkül: 500 forint + postaköltség.

2, Igényelni lehet a kártyához egy, egy évre szóló egészségügyi tanácsadói szolgáltatást, ennek részletei a Betegút Egyesület honlapján megtalálhatóak, illetve mellékletként csatoljuk. Ennek lényege, hogy személyre szabott tanácsokkal és segítséggel látjuk el azokat, akik olyan helyzetbe kerültek, hogy arra szükségük van rá.

Ennek díja kártyával együtt egy évre: 1500 forint (+ postaköltség a kártyára) .(csak a nyugdíjas szervezet tagjainak a Senior programon keresztül abban az esetben hogyha a tagság legalább 50%-a igényli.)

Nyugdíjas Szolidaritási Szövetség megalakulása.

Sajnálatos módon néhány helyi vagy esetleg nagyobb nyugdíjas szervezetnél is negatív tendenciák látszanak kibontakozni. Néhány nyugdíjas szervezetnél a tevékenység nagy részét az tölti ki, hogy a nyugdíjasok szórakoztatásáról próbálnak meg gondoskodni, mely természetesen egy fontos feladat, de gyakorlatilag már átalakultak utazási irodáknak és sokszor a lényeg elveszik, az érdekvédelem és a szolidaritás már csak alig működik. Az érdekvédelem erőtlen, hatástalan és eredménytelen.

Másik negatív vonás, hogy a nyugdíjasokat rengeteg, nem szükséges üzleti ajánlattal bombázzák, amely bizonyos esetekben szintén fontos lehet, de a zöme csak egy kisebb kör érdekeit szolgálja. A Nyugdíjas Szolidaritási Szövetség, mely vélhetően még az idén megalakul kizárólag érdekvédelemmel kíván foglalkozni.

Azt érzékeljük, a nyugdíjasok sok esetben hátrányt szenvednek és az élet legkülönbözőbb helyein érdekeik háttérbe szorulnak. Megélhetésük egyre nehezebb, a társadalom egy része már nyűgnek, problémának tekinti és sok esetben hálátlan azokkal az emberekkel szemben, akik az életüket szorgalmas munkával töltötték, de idős korukra még is magukra maradtak. A Nyugdíjas Szolidaritási Szövetség ezen kíván változtatni. Amennyiben szeretne csatlakozni, kérem egy rövid bemutatkozó szöveggel tegye meg. Természetesen azokat a nyugdíjas szervezeteket és civil szervezeteket is várjuk, akik más téren tevékenykednek. Mindenki munkájára számítunk.

A Nyugdíjas Szolidaritási Szövetség pártsemlegesen kíván tevékenységet folytatni.

Azok a nyugdíjasok, szervezetek amelyek már tagjai valamilyen más nagyobb érdekvédelmi szervezetnek a státuszuk meghagyása mellett is beléphetnek a szolidaritási szövetségbe.

Nem kívánjuk azt, hogy bárki felmondja a már meglévő társadalmi kapcsolatait, de ha az érdekvédelmet kívánják előtérbe helyezni akkor szíves látjuk alapító tagként a Szolidaritási Szövetségben.

A Nyugdíjas Szolidaritási Szövetség az alábbi tevékenységekre kíván kiemelt hangsúlyt fektetni:

1, A nyugdíjak rendezése, mely szerint nem csak az inflációt kell figyelembe venni, hanem a nyugdíjas fogyasztói kosár változásait is.

2, A nyugdíjasok egészségügyi ellátásának kérdése. (figyelembe véve, hogy a nyugdíjasok nem kapják meg azt a kellő színvonalú ellátást ami megilletné őket.)

3, Az OEP támogatások felülvizsgálata, mely szerint a nyugdíjasokat alanyi jogon magasabb szintű támogatás illesse meg.

4, Az időskorúak a magukról gondoskodni nem tudók ellátásának a jelenleginél is színvonalasabb megszervezése azok részére is akik nem rendelkeznek kellő anyagi forrásokkal, hogy ezt piaci alapon meg tudják fizetni.

5, Nyugdíjasok esetében a közgyógyellátás jogosultságának, és annak összegének felülvizsgálata (ez most nem veszi figyelembe az életkori sajátosságok miatt megnövekedett egészségügyi költségeket.)

6, A nyugdíjasok biztonság érzetének növelése érdekében új javaslatokat kívánunk benyújtani a kormányzatnak (az egyre jobban elszaporodó idősek irányába indult támadások miatt)

7, Elkívánjuk érni, hogy a nyugdíjasok korlátozás nélkül végezhessenek jövedelemszerző tevékenységet a nyugdíjuk elvesztése nélkül.

Amennyiben szeretne részt venni az új szervezet munkájában azt az alábbi elérhetőségen teheti meg. Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hogyan gyűjtsünk aláírást?

Az Öt pontos aláírásgyűjtő ív aláírása az időskorúak részére kiemelten fontos. Ezért kérjük, hogy jelentős erőfeszítést tegyenek annak érdekében, hogy a település lakosságának minél nagyobb része támogassa a kezdeményezést.

Az aláírást gyűjtheti ott ahol az Idősek Világnapját ünneplik.

Azok a tagok, akik aktívan vállalják, hogy aláírást gyűjtenek, kapjanak egy aláírásgyűjtő ívet és családjukban, illetve környezetükben végezzék el az aláírásgyűjtő tevékenységet.

Ha van megfelelően talpraesett aktivista, akkor bármely településen kitelepülhet, egy forgalmas pontra ahol sokan járnak. Ehhez elegendő egy összecsukható kis asztalka, két szék és egy furnérlapra ragasztott plakát kézzel írva, hogy támogassa az Idősek Világnapja alkalmából rendezett aláírásgyűjtést az idősek helyzetének javítása érdekében. Ha nem foglalnak el nagy helyet (1-2m²) akkor még be sem kell jelenteni, de biztonság kedvéért akár a helyi rendőrségre akár az önkormányzathoz elég egy e-mailes bejelentés mely szerint az adott helyen aláírásgyűjtés folyik, területhasználati díjat nem kell fizetni.

Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban bármilyen segítségre van szüksége, vagy további információkat szeretne beszerezni az alábbi elérhetőségeken teheti meg.

Németh Imréné

elnök

+36-70/389-4178, +36-70/884-5879

Postacím: 1073 Budapest, Kertész u.33. III/3a.

Kovács László

szervezésért és kommunikációért felelős elnökhelyettes

+36-70/253-2910

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.betegutegyesulet.hu

 

Partnereink