Az egészségügy problémáinak jó része a klinika betegút problémáira vezethető vissza.

Mit is jelent a klinika betegút?

Összességében az egészségügyi ellátás minden elemét magában foglaló technológiára épül, amely meghatározza az egészségügyi tevékenység rendszerének folyamatát. A beteg jelentkezését a kezelőorvosánál, a szakellátást, a kórházi ellátást és a rehabilitációt is. Szorosabban véve jelenti a kórházi kezelések egymásra épülését, a kórházi futószalagot. Gyakorlatilag egy olyan minőségbiztonsági rendszer, amelynek sajnos most már csak a nyomait lehet látni. Természetes elemeiben bizonyos helyzetekben még működik, de már nem alkotnak folyamatos egységet, darabjaira szakadt.

Mit jelent ez tulajdonképen?

Az egészségügy szervezeti egységei között nincsen meg a folyamatos kapcsolat, illetve a gyenge láncszemei akadályozzák azt, hogy a beteg a lehető legrövidebb időn belül megkapja a betegségével kapcsolatos teljes ellátást.

A várólisták kialakulása is ennek a következménye.

A beteg várakozási ideje a következő lépcsőfokra több ponton jelentősen megnövekszik. Pl. a szakorvosi rendelésre, a diagnosztikai vizsgálatra történő várakozás, hosszabb ideig tart, mind maga az orvosi kezelés vagy a műtét elvégzése, de jelentősen várakozni kell a rehabilitációs lehetőségekre is.

A kezelési és a gyógyulási folyamat a hibák miatt már csak nem háromszorosára növekszik. Ami természetesen azt is magával hozza, hogy a romló állapotú beteg gyógyítása többe kerül, amely szintén további forrásokat von el lényeges területekről, nem beszélve a beteg által átélt szenvedésekről. Az egészségügyre fordított költségvetés akár 20%-al is több forrást tudna megtartani, hogyha a klinikai betegút folyamatát jobban és körültekintően szerveznék meg. Az egészségügyet nem csak a pénztelenség, hanem a szervezési hiányosságok is sújtják. Ennek oka, hogy a magyar egészségügy ismét rontott és visszacsúszott az európai unió rangsorába.

Meg kellene fontolnia az egészségügyi kormányzatnak, hogy a források átcsoportosításával, hogyan szüntesse meg ezt a helyeztet.

A Betegút Egyesület felmérése szerint bizonyos feladatok a szakorvosi rendelőkből átrakhatóak vagy más egészségügyi intézmények hatáskörébe tehetők. Sok esetben teljes fölösleges maga a várakozási idő. Szakorvosi rendelők szinte már be sem töltik a feladatukat. Érdemi vizsgálatokra szinte alig van idő a túlterheltség miatt. Gyakran már csak receptíró, vagy beutalói feladatok látnak el. Ezek a pontok a klinikai betegút leggyengébb láncszemei. Ezek erősítése és reformja nélkül a várólisták szinte megszüntethetetlenek. Meg kellene fontolni az amerikai minta egyes elemeinek átvételét . Pl. az orvostanhallgatók nagyobb bevonását, akik nemcsak a kórházakban végezzenek nagyobb feladatokat, hanem a szakorvosi rendelőkben is szerezzenek gyakorlatot. Ezzel a képzésük színvonala is jelentősen növekedhetne. Tovább lehetne erősíteni a rendszert a háziorvosok műszerezettségének javításával. Mint ahogy a védőnők feladatait is kiterjesztették bizonyos vizsgálatok elvégzésére. Úgy meglehetne vizsgálni a háziorvosok szerepét, hogy nagyobb felelősséget kapjanak bizonyos diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére, nyilván ehhez át kell alakítani a képzési rendszerüket. A tőlünk nyugatabbra élő háziorvosok felszereltsége összehasonlíthatatlanul magasabb színvonalú, mint a magyarországi társaikért. A források egy része ezt a célt kellene hogy szolgálja. Nyilván a klinikai betegúttal kapcsolatos feladatokat szakembereknek és egészségügyi

szak közgazdászoknak kellene elvégezniük. Az Egyesület úgy gondolja a nagyszámú visszajelzés alapján, hogy egészségügyi rendszer a szervezési feladatokban is nagy hiányosságokkal küzd és ez nem kifejezetten a forráshiányoknak tudható be.

A Betegút Egyesület Betegsegítő Információ Központjához leggyakrabban azért fordulnak, mert a betegek nem találják meg a számukra fontos továbblépési lehetőségeket, mint diagnosztikai vizsgálatok, mind műtéti várólisták kezelésével kapcsolatban. Tanácstalanok, illetve bizonytalanok az egész rendszerben. Sok esetben nem kapnak válaszokat a kérdéseikre és nem látnak megoldási lehetőségek a problémájuk kezelésben. Javasoljuk magas szintű szakmai munkacsoport összeállítását a felvázolt problémák kiküszöbölésére.

 

Kovács László

Betegút Egyesület

kommunikációs elnökhelyettes

Partnereink